Traumaverwerking & EMDR

Een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis kan diep ingrijpen in het leven van mensen. Niet iedereen lukt het deze ervaring op eigen kracht te ‘verwerken’.

Onze hersenen hebben namelijk een natuurlijk beschermingsmechanisme. Als de gebeurtenis te heftig is om te verwerken wordt het in een “bijna” afgesloten geheugengebied opgeslagen. In de dagelijkse leven is het dan of men het is “vergeten”. Niets is minder waar. De onaangename herinneringen blijven zich dan op de meest onverwachte momenten opdringen, onder meer in de vorm van herbelevingen en nachtmerries.

Personen ontwikkelen, vaak onbewust, een sterk vermijdingsgedrag: ze gaan alles uit de weg wat hen aan de traumatische ervaring kan herinneren. Andere symptomen die kunnen optreden zijn: verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen, lusteloosheid, gevoelens van vervreemding, angstaanvallen, schrikachtigheid en slapeloosheid. We spreken dan van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).

De koppeling van de oorspronkelijke gebeurtenis en de symptomen is voor de betrokkene overigens zelden duidelijk. Men begrijpt meestal niet waar deze klachten vandaan komen.

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, afgekort EMDR is een therapie die mensen helpt bij het alsnog verwerken van akelige (traumatische) ervaringen, angsten en gevoelens.

EMDR kan gebruikt worden voor allerlei psychische klachten zoals:

  • faalangst of andere angsten voor honden, tandarts en dergelijke
  • spanningen
  • somberheid
  • burnout
  • enkelvoudige fobieën
  • pesterijen
  • verlieservaringen
  • werkgerelateerde ervaringen
  • misbruik
  • na een verkeersongeval of misdrijf
Werking EMDR

Bij EMDR wordt de traumatische gebeurtenis bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en ervaringenn die daarbij horen. Tegelijktijd luistert men via een koptelefoon naar tikjes die afwisselend links en rechts worden aangeboden.

Er vindt dan informatie verwerking plaats in de hersenen. Hoe dit precies werkt is volgens de onderzoekers ook nog niet helemaal duidelijk. De tikjes zoals uitgevoerd tijdens EMDR sessie zouden de beide hersenhelften dusdanig stimuleren dat de neurale blokkades worden opgeheven waardoor de traumatische herinnering alsnog kan worden verwerkt.

Daarbij wordt overigens een vergelijking met de REM-slaap getrokken. Tijdens de droomtoestand van de REM-slaap worden namelijk ook snelle ritmische oogbewegingen gemaakt. Er wordt aangenomen dat juist de REM-slaap een belangrijke rol speelt bij het verwerken van ervaringen.

Effecten na een sessie

De pijnlijke herinnering verliest kracht en emotionele lading. Het wordt steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Herinneringsbeelden kunnen veranderen, waziger of kleiner worden. Minder onprettige aspecten van dezelfde situatie kunnen eventueel naar voren komen.

Spontaan kunnen nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. De effecten dragen ertoe bij dat de pijnlijke ervaring een steeds betere plek krijgt in het leven van de persoon.

Het kan zijn dat men de eerste drie dagen moe is na de behandeling of dat de behandeling nog doorwerkt. Vaak verdwijnt dit weer na een paar dagen. Er kunnen ook nog nieuwe beelden naar voren komen. Het is aan te bevelen deze beelden op te schrijven. Dit kan dan weer in de volgende sessie behandeld worden.

In het algemeen kan men stellen, dat EMDR met name erg goed werkt wanneer de problemen of klachten trauma-gerelateerd zijn. Dat wil zeggen, wanneer de klachten ontstaan (of verergerd) zijn na aanleiding van nare, emotioneel beladen of schokkende ervaringen. Ook bij behandelingen van een ‘burnout’ worden goede resultaten bereikt.

Werkwijze

Voordat er gekozen kan worden voor een EMDR behandeling wordt er met u eerst nauwkeurig besproken wat precies de klacht is en hoe groot uw emotionele draagkracht is. EMDR wordt uitdrukkelijk volgens het vastgesteld protocol toegepast tijdens de sessie. Dit is belangrijk, omdat EMDR zo het beste resultaat geeft.

EMDR is over het algemeen een kort durende therapie. Vaak zijn 3 tot 5 sessies voldoende. Daarnaast kan EMDR een onderdeel zijn van een persoonlijke of relatietherapie.

Effecten van EMDR

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de cliënten geen PTSS meer heeft na een of meerdere sessies. Andere klachten zoals fobieën en angstklachten zijn behoorlijk verminderd en men zal de betreffende situaties beter aan kunnen.

Meer weten over EMDR

Vul het formulier in en wij nemen snel persoonlijk contact met u op om te bespreken of EMDR ook voor u een zinvolle therapie kan zijn en uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

Uw Privacy

De door u ingevulde gegevens zijn veilig bij ons. Niemand anders krijgt toegang tot deze gegevens. U zult ook geen ongewenste emails ontvangen.