Hulp bij Intimiteit & Seksualiteit

Intimiteit & seksualiteit zijn een onlosmakelijk onderdeel van het leven. Als zij ons eenmaal tot leven heeft gewekt, drukt het een stempel op ons hele bestaan. Voor sommigen is seks belangrijk omdat zij er veel plezier aan beleven, voor anderen is het een constant bron van ergenis en stress. Als het op seks aan komt zijn we allemaal uniek. Zelfs onze manier van denken over seksueel gedrag is zeer persoonlijk.

De mens en seksualiteit

Intimiteit & seksualiteit is voor velen de bron van leven, de uitdrukking van liefde. Zij is fysieke aantrekkingskracht en schoonheid. Ze is een onbevredigbare nieuwsgierigheid en verlangen naar avontuur. Ruim 70% van de bevolking geeft aan dat seksualiteit ‘zeer belangrijk’ of zelfs ‘essentieel’ is. Tegelijkertijd zegt meer dan de helft van de Nederlanders dat seks de oorzaak van stress in hun leven is en 75% van de Nederlanders regelmatiger seks wil hebben.

Ondanks alle openheid in onze maatschappij over dit onderwerp blijft het een taboe om bij problemen er met andere over te spreken. Aan de ene kant lijken we er door geobsedeerd, aan de andere kant bestaat er een sterke stroming die stilte, schaamte en onderdrukking oplegt. Als gevolg daarvan denken mensen dat zij de enige zijn met problemen.

Verwerking van het verleden

Ongewenste zaken uit het verleden kunnen een gropte stempel drukken om het heden. Helaas komen incest, seksueel misbruik en andere ongewenste vormen van seksualiteit vaker voor dan we zouden willen. Door deze gebeurtenissen uit het verleden zijn we niet goed instaat om in het heden onze gevoelen te uiten of ons volledig te geven in een relatie.

Intimiteit & seksualiteit in een relatie

Seks is waarschijnlijk de nummer 1 oorzaak van ruzie in relaties. De een wil niet en de ander wil te vaak. Vrouwen willen eerst intimiteit voor de seks. Mannen hebben seks nodig om intimiteit te voelen. De uitdrukkingen ” vanavond heeft ze hoofdpijn ” of ” mannen komen van Mars en vrouwen van Venus ” kent iedereen. Maar hoe vindt je de balans zodat een ieder zich veilig en recht gedaan voelt in de relatie.

Hoe kan Counselling helpen om dit op te lossen?

Problemen met intimiteit en seksualiteit kunnen je leven behoorlijk in de war gooien. Het is lastig om er over te praten en daardoor ook lastig om er daadwerkelijk iets aan te doen. Het kan lastig zijn de oorzaak te achterhalen. En zelfs als duidelijk is waar het door komt kan het moeilijk zijn het probleem alleen (met je partner) op te lossen.

Velen zoeken pas professionele hulp als het water hen tot de lippen gestegen is. Dat is jammer. Zoek je in een vroeg stadium hulp dan is een kortdurende counselling vaak voldoende om verandering in de situatie te brengen. Wacht je lang, dan kunnen de problemen zich opstapelen.

Tijdens de counselling gesprekken gaan we in op de problematiek binnen de seksuele relatie. We werken met concrete voorbeelden en actuele situaties. We richten ons op de thema’s en onderwerpen die door uzelf worden aangedragen. Leren communiceren, onderhandelen, grenzen stellen en afspraken maken lopen als een rode draad door de gesprekken. Hierbij krijgt het verleden een plaats. We hebben als doel stap voor stap bij de gewenste situatie te komen.

Onderwerpen die besproken kunnen worden:
 • Seksueel misbruik
 • Seksuele taboes
 • Seksuele intimidatie (werkvloer)
 • Geen zin ( meer) in seks en impotentie
 • Een verschil in seksuele wensen/ behoeften
 • Negatieve seksuele ervaringen
 • Schaamte voor eigen lichaam
 • Eerdere ervaringen met seksualiteit
 • Schuld en schaamte
 • Achtergrond en religie
 • Onzekerheid over je seksuele identiteit
Veilig praten over seksuele problemen

Afhankelijk van de situatie kun je samen of alleen komen voor gesprekken. Als je samen komt gaan we opzoek naar een gezamenlijk doel waaraan je samen gaat werken. De counsellor is onpartijdig om zo een veilige omgeving te creëren. Wanneer je besluit om ieder afzonderlijk te komen voor gesprekken hanteren wij altijd onze geheimhoudingsplicht.

Meer weten

Vul het formulier in en wij nemen snel persoonlijk contact met u op voor een nadere uitleg en om uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

Uw Privacy

De door u ingevulde gegevens zijn veilig bij ons. Niemand anders krijgt toegang tot deze gegevens. U zult ook geen ongewenste emails ontvangen.