Relatietherapie voor hoger opgeleiden

 
 
 

Als je relatie niet meer vanzelf gaat

Niemand wil een slechte relatie en toch overkomt het ons. Gevangen in onbegrip, irritatie en verwijten spreek je elkaars taal niet meer en beland je ieder op je eigen eiland. Je grip op de situatie is weg. Je voelt onbegrepen, boos en machteloos.
Ieder mens wil binnen de door hem of haar gekozen vorm van relatie gelukkig zijn. Iedereen heeft een eigen definitie van geluk.
Het gevoel van geluk kan onder spanning komen te staan of bedreigd worden. Elk individu heeft een eigen strategie om zich staande te houden in moeilijke situaties.
Bijvoorbeeld:
 • Sterk zijn en doorgaan
 • Negeren van de problematiek
 • Ruzie en onenigheid
 • Afzondering
 • Confrontatie
 • Bagatelliseren
 • Excuses zoeken
 • Achter de computer zitten
 • Verslavingen
 • Machtspelletjes
Net zo als ieder mens uniek is, kan deze lijst ook aangevuld kunnen worden met persoonlijke strategieën. De gekozen strategie levert op lange termijn niet meer het gewenste resultaat.
Het inzetten van diversen strategieën levert meestal veel onbegrip binnen de relatie en/of in de omgeving op. Partners kiezen ook eigen strategieën. Soms begrijp je ook jezelf niet meer. Met als resultaat spanning, onbegrip en de angst om alles te verliezen.
Je begeeft zich je in een cirkel.
Geluk lijkt heel ver weg en onbereikbaar. Je wilt veranderingen of de situatie anders zien, maar je weet niet hoe dit bereikt kan worden.
 
Hoe kan relatietherapie helpen om dit op te lossen?
De wijze waarop men communiceert, is heel belangrijk in een relatie.
Met Counselling ontwikkel je een andere strategie die wel het gewenste resultaat geeft. Je neemt het heft in eigen hand.
 
Ik, relatietherapie?
Je hoeft geen slechte relatie te hebben om hulp te zoeken.
Als een van beiden zich niet prettig voelt binnen een relatie of er is een probleem waar je beiden tegenaan lopen, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken. Partners denken vaak ten onrechte dat ze alle problemen binnen hun relatie zelf moeten kunnen oplossen. Maar door de emotionele lading lukt het niet onderling tot een aanvaardbare oplossing te komen.
Juist dan kan een onafhankelijk derde problemen in perspectief zetten en communicatie weer op een goede manier op gang brengen. Problemen monden dan niet uit in onoplosbare conflicten.
 
Relatie = Communicatie
Goede communicatie is een essentieel onderdeel van een relatie. Het ontbreken hiervan is vaak een bron van misvattingen.

Effectief communiceren, gaat meestal niet vanzelf en is een blijvend aandachtspunt binnen elke relatie. Om effectief te communiceren hebben spreker en luisteraar beiden een grote verantwoordelijkheid. Communicatie bestaat niet alleen uit woorden, een groot deel bestaat uit lichaamstaal en intonatie.
We zeggen vaak ‘het geeft niet dat je het zegt, maar hoe je het zegt’. Hiermee bedoelen we dat de toon en lichaamstaal de grootste plaats inneemt in onze communicatie. Uit onderzoek blijkt dat slechts zeven procent in onze communicatie over gebracht wordt door middel van woorden. De gezichtsuitdrukking spreekt vaak boekdelen, wanneer je iets overbrengt aan de ander, daarbij komt de toon die we gebruiken.
Wanneer partners beter leren communiceren, zal men elkaar beter gaan begrijpen. Een verschil van mening kan door goede communicatie helder worden, waardoor geen conflict meer ontstaat. Door het verbeteren van communicatie wordt het mogelijk om goede afspraken met elkaar te maken. Wat wil je duidelijk maken aan de ander en welke weg kies je daarvoor. Respect en ruimte voor de mening van de ander is daarin van essentieel belang.
 
Wat kan relatietherapie voor u doen?
Relatietherapie kan helpen inzicht te geven in communicatiepatronen en een beter communicatie proces op gang te brengen waarin beiden partners elkaar kunnen vinden. Naar elkaar luisteren is een kunst die je kan leren. Leren om jezelf te zijn, om je thuis te voelen bij de ander en daarnaast echt jezelf te zijn, geeft een stevige basis in je relatie.
Goede communicatie vraagt actie en inzet om open naar jezelf en naar je omgeving te kijken.
Tijdens de gesprekken gaan we in, op de problematiek binnen de relatie. We werken met concrete voorbeelden en actuele situaties. We richten ons om de thema’s en onderwerpen die de partners zelf aanbrengen. Samen leren communiceren, onderhandelen en afspraken maken loopt als een rode draad door de gesprekken. We hebben als doel stap voor stap bij de gewenste situatie in de relatie te komen, waarin beiden partners zich prettig voelen.
 
Het doel van relatietherapie:
 • Duidelijkheid scheppen in de bestaande problematiek
 • Het doorbreken van bestaande conflicten
 • Verbeteren van de onderlinge communicatie
 • Het (leren) maken van onderlinge afspraken met het oog op de toekomst
Onderwerpen die besproken kunnen worden:
zelfwaardering – aandacht – liefde – kinderwens – communicatie – tijd
delen – huishouden – Alleen verder – macht – familie – intimiteit seksualiteit – overspel –
 
Samen of alleen?

Afhankelijk van de situatie kun je samen of alleen komen voor gesprekken. Als je samen komt gaan we opzoek naar een gezamenlijk doel waaraan je samen gaat werken. De counsellor is onpartijdig om zo een veilige omgeving te creëren. Wanneer jullie besluiten om ieder afzonderlijk te komen voor gesprekken hanteren wij ten alle tijden geheimhoudingsplicht.

Meer weten over relatietherapie?
Vul het formulier in en wij nemen snel persoonlijk contact met u op voor een nadere uitleg en om uw persoonlijke vragen te beantwoorden.
Uw Privacy
De door u ingevulde gegevens zijn veilig bij ons. Niemand anders krijgt toegang tot deze gegevens. U zult ook geen ongewenste emails ontvangen.